PPP informatie

Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling waar vastgestelde premies beschikbaar worden gesteld voor pensioen (premieovereenkomst). Deze premies beleggen we en vormen een ‘kapitaal’ dat op de pensioendatum omgezet wordt in pensioenuitkeringen. Standaard beleggen we de premie in een lifecycle.

Beleggingsvormen

Binnen Lifecycle-beleggen kennen we twee beleggingsvormen: Index Volgend en Actief Beheerd. En per beleggingsvorm vijf beleggingsrisico’s: voorzichtiger +, voorzichtiger, gebalanceerd, ambitieuzer, ambitieuzer +. Daarnaast kent Bewust Pensioen verschillende mogelijkheden om het risico naar de pensioendatum af te bouwen (0%, 15%, 30%, 45% en 60%). (Gewezen) deelnemers kunnen op die manier de beleggingen in de opbouwfase aan laten sluiten op de pensioenuitkeringen: de (gewezen) deelnemer kan ervoor kiezen om het risico minder ver te laten afbouwen. Dit past bij een variabele pensioenuitkering na de pensioendatum, waarbij Nationale-Nederlanden met een deel van het pensioengeld blijft beleggen.

Zelf Beleggen

De werkgever kan ook besluiten om Zelf Beleggen in de regeling mogelijk te maken. De uiteindelijke keuze voor Zelf Beleggen ligt bij de (gewezen) deelnemer. Bij Zelf Beleggen kan de (gewezen) deelnemer kiezen uit het beschikbaar gestelde fondsenpalet. Voordat (gewezen) deelnemers hun keuze kunnen doorvoeren, moeten ze een risicoprofielbepaler invullen. Zelf Beleggen gebeurt niet via lifecycles. Periodiek toetsen wij of de fondsen binnen het Zelf Beleggen-palet nog passend zijn.

Gegarandeerd pensioen via de Pensioenclick

Daarnaast kan de werkgever de mogelijkheid van inkoop gegarandeerd pensioen (Pensioenclick) in de regeling opnemen. (Gewezen) deelnemers hebben dan de keuze om (een deel van) de premie of beleggingswaarde te gebruiken om gegarandeerd pensioen te kopen.

Overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico

Persoonlijk Pensioen Plan heeft extra pensioenverzekeringen om het risico op (voor)overlijden en arbeidsongeschiktheid af te dekken. Het partner- en wezenpensioen zijn verplichte dekkingen waarbij we de premie apart in rekening brengen bij de werkgever. Het Anw-hiaatpensioen is een keuze optie voor de werkgever. De werkgever kan kiezen voor een verplichte Anw pensioen voor al zijn werknemers of een vrijwillige dekking. Bij vrijwillige dekking heeft de werknemer de keuze om wel of niet hier gebruik van te maken. De dekking voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verplicht voor werknemersregelingen.Ook deze premie brengen we naast de beschikbare premie in rekening. De premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid bij Extra inleggen is voor rekening van de werkgever.

Extra inleggen

Kiest de werkgever voor extra inleggen voor zijn werknemers, dan heeft de deelnemer de mogelijkheid om met belastingvoordeel zijn pensioenen aan te vullen.

Voor een uitgebreid overzicht van de productkenmerken verwijzen we naar de informatie beschikbaar op deze website.

Scroll naar boven