Kenmerken voor werknemer

  • Het persoonlijke risicoprofiel geeft aan welk beleggingsrisico en welke risicoafbouw bij een deelnemer past. Het is verstandig om volgens dat risicoprofiel te laten beleggen. Maar deelnemers kunnen ook kiezen om afwijkend van hun risicoprofiel te laten beleggen. Altijd duidelijk online inzicht in de hoogte van de waarde van de beleggingen, de gevolgen van eventuele keuzes en het op de pensioendatum te verwachten pensioen via een gebruikersvriendelijke portaal
  • Deelnemers hebben de mogelijkheid om vóór de pensioendatum met (een deel van) de betaalde premie en/of de waarde van de beleggingen gegarandeerd pensioen te kopen met de Pensioenclick. De werkgever moet dit wel toestaan in de regeling
Scroll naar boven