Risico’s Persoonlijk Pensioen Plan

Beleggings- en valutarisico

Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. (Gewezen) deelnemers hebben hierdoor geen zekerheid over de hoogte van het aan te kopen pensioen. Bij fondsen in bijvoorbeeld USD of andere valuta is er mogelijk valutarisico.

Bereken pensioen 2023

Renterisico

Op het moment dat een (gewezen) deelnemer met pensioen gaat, of gegarandeerd pensioen koopt met de Pensioenclick, koopt hij van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering. Een lagere rente op dat moment levert een lagere pensioenuitkering op.

Inflatierisico

Stijgen de lonen en de prijzen? Dan stijgen de pensioenuitkeringen niet automatisch mee.

Langleven-risico

Doordat mensen in Nederland gemiddeld steeds ouder worden, moeten pensioenuitvoerders langer pensioen uitbetalen. Op de pensioendatum kan een (gewezen) deelnemer daardoor een lagere pensioenuitkering kopen met het pensioenkapitaal.

Geef een antwoord

Scroll naar boven