Persoonlijk Pensioen Plan. Direct berekenen premies

Nationale-Nederlanden heeft één nieuw beschikbaar premie pensioen, het Persoonlijk Pensioen Plan. Waarschijnlijk komt de naam u bekend voor, omdat zij het Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) al actief aanbieden, naast hun andere DC-pensioen: Bewust Pensioen. Zij hebben deze twee regelingen gecombineerd tot een vernieuwd Persoonlijk Pensioen Plan.

Het Persoonlijk Pensioen Plan heeft volop keuzemogelijkheden, is compleet qua dekkingen en biedt aanvullende dienstverlening zoals de Human Capital Planner en een nieuw gebruiksvriendelijk portaal voor uw werknemers.

Bereken pensioen 2023

Persoonlijk Pensioen Plan in het kort

Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling met een voorspelbare pensioenpremie. Werkgevers kunnen de regeling samenstellen zoals zij dat willen. De pensioenregeling is gemakkelijk online te beheren en in te zien. Standaard beleggen we de premie maar werkgevers kunnen deelnemers ook de mogelijkheid geven om te kiezen voor een (gedeeltelijk) gegarandeerd pensioen met de Pensioenclick.

De kenmerken die u ziet gelden voor alle Bewust Pensioenregelingen, waarvan de naam is gewijzigd in Persoonlijk Pensioen Plan en regelingen.

Beschikbaar Premie Systeem

Persoonlijk Pensioen Plan is een beschikbare premie-pensioen (ook wel defined contribution of dc-regeling genoemd). We beleggen met de betaalde premie. Op de pensioendatum is de waarde van de beleggingen het ‘pensioenkapitaal’. Standaard beleggen we de betaalde premie in lifecycles. Deelnemers hebben, als de werkgever dat toestaat, ook de mogelijkheid om:

  • niet in lifecycles te laten beleggen, maar zelf te kiezen uit de in uw pensioenregeling beschikbare fondsen (‘Zelf Beleggen’);
  • (deels) gegarandeerd pensioen in te kopen met (een deel van) de premie en/of (een deel van) de waarde van de beleggingen met de Pensioenclick.

Audio pensioen

Het Pensioengebouw. 10 minuten. Link en download

Kenmerken Persoonlijk Pensioen Plan werknemer

  • Het persoonlijke risicoprofiel geeft aan welk beleggingsrisico en welke risicoafbouw bij een deelnemer past. Het is verstandig om volgens dat risicoprofiel te laten beleggen. Maar deelnemers kunnen ook kiezen om afwijkend van hun risicoprofiel te laten beleggen. Altijd duidelijk online inzicht in de hoogte van de waarde van de beleggingen, de gevolgen van eventuele keuzes en het op de pensioendatum te verwachten pensioen via een gebruikersvriendelijke portaal
  • Deelnemers hebben de mogelijkheid om vóór de pensioendatum met (een deel van) de betaalde premie en/of de waarde van de beleggingen gegarandeerd pensioen te kopen met de Pensioenclick. De werkgever moet dit wel toestaan in de regeling

Standaard verzekeringen

  • Partner- en wezenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Aanvullende verzekeringen

  • Anw-hiaatpensioen: De werkgever kan kiezen voor een verplicht Anw-hiaatpensioen voor al zijn werknemers of een vrijwillig Anw-hiaatpensioen. Hiermee biedt de werkgever bescherming tegen de financiële gevolgen van overlijden voor de pensioendatum.
  • Extra inleggen: Kiest de werkgever voor extra inleggen voor zijn werknemers, dan heeft de deelnemer de mogelijkheid om met belastingvoordeel zijn pensioenen aan te vullen.
  • Pensioen Plus: Netto pensioenregeling, voor het opbouwen van extra pensioen boven het wettelijk pensioengevend salaris.
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) via NN Inkomen: Beperkt het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid voor deelnemers.
Persoonlijk Pensioen PlanBelangrijkste specificaties
Defined ContributionEen beschikbare-premieregeling op basis van beleggen met de optie voor de werkgever om werknemers de mogelijkheid te bieden om gegarandeerd pensioen te kopen (Pensioenclick)..
AanbiederNationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. N.V.
Soort regelingBasis- of excedentregeling. Regeling kan worden gesloten vanaf 1 medewerker. Vanaf najaar 2020 ook voor de DGA beschikbaar.
Aanvullende verzekeringenAnw-hiaatpensioen (verplicht/vrijwillig), Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP), via NN Inkomen.
Pensioen Plus: extra pensioen opbouwen voor inkomens boven het wettelijk maximum.
Aanvulling van het pensioen via extra inleggenKiest de werkgever voor extra inleggen voor zijn werknemers, dan heeft de deelnemer de mogelijkheid om met belastingvoordeel zijn pensioenen aan te vullen.
PensioenclickDeelnemers hebben de mogelijkheid om gegarandeerd pensioen te kopen met de waarde van de beleggingen en/of de premie. Ondersteuning bij deze keuze is online. De werkgever moet dit toestaan in de regeling.
BeleggenIndex Volgende en Actief Beheerde lifecycles met vijf beleggingsprofielen.
BetalingswijzeStandaard automatische incasso.
CommunicatieDigitaal.
Online omgeving voor de WerkgeverModern portaal biedt inzicht en overzicht. Eenvoudig in het gebruik.
Online omgeving voor de werknemerAltijd online inzicht in pensioenopbouw via Mijn NN.
PensioencommunicatieExtra dienst mogelijk door Nationale-Nederlanden Pensioencommunicatie, bijvoorbeeld organisatie medewerkerssessies.

Bron wikipedia. Het beschikbare-premiesysteem of de beschikbare-premieregeling (DC-regeling, van defined contribution) is een vorm van sparen voor een pensioen waarbij de begunstigde het beleggingsrisico en het transformatierisico voor zijn rekening neemt. Dit in tegenstelling tot het beschikbare-uitkeringssysteem. Een pensioenregeling kan volledig of gedeeltelijk (bijvoorbeeld voor het excedentpensioen en/of het nettopensioen) zijn gebaseerd op een beschikbare-premiesysteem.

Bereken pensioen 2023

Geef een antwoord

Scroll naar boven