Prijs Persoonlijk Pensioen Plan inclusief punten en komma’s

De Prijs Persoonlijk Pensioen Plan hangt af van een paar zaken. Het advies, de premie en het beheer. De toelichting staat hieronder.

Bereken pensioen 2024
Prijs Persoonlijk Pensioen Plan
Persoonlijk Pensioen Plan
berekenen.

Prijs Persoonlijk Pensioen Plan Beheer

Beheer van een collectieve Persoonlijk Pensioen Plan pensioenregeling is, zelfs voor professionals, een complex en veelal intensieve traject. De werkgever heeft immers een wettelijke pensioen zorgplicht om aan de vele eisen te voldoen. Pensioenbeheer vormt daar een cruciaal onderdeel van. Nationale-Nederlanden zal zich immers alleen bezig houden met de administratieve afhandeling maar geen inhoudelijke en praktisch begeleiding geven aan werkgevers. Hier leest u meer over de prijs Persoonlijk Pensioen Plan beheer. Pensioenbeheer varieert in kosten voor bedrijven tot 50 werknemer tussen de € 10,- en € 25,- per werknemer per maand. Deze kosten zijn afhankelijk of er een standaard of uitgebreide dienstverlening wordt verstrekt.

Kosten advies en de prijs Persoonlijk Pensioen Plan

Wij ontvangen geen pensioenprovisie van de verzekeraars. Al onze werkzaamheden worden vooraf vastgelegd en achteraf gefactureerd met vaste tarieven. Geen onverwachte rekeningen. Wij zijn onafhankelijk van pensioenverzekeraars dus werken 100% voor degene die onze rekening voldoen. Rekent u op een vaste Prijs Persoonlijk Pensioen Plan van € 1.500,- tot € 3.000,-. Daarvoor wordt u als werkgever volledig geïnformeerd. Alle informatie daarover vindt u hier.

Voordelen Persoonlijk Pensioen Plan werkgever

 1. Zeer lage prijs Persoonlijk Pensioen Plan administratie- en overheadkosten;
 2. Snelle uitwerking, begeleiding en communicatie;
 3. Alle documenten digitaal en rechtstreeks;
 4. Klachtenvrije pensioenbeheer;
 5. Een pensioen voor een soepele arbeidsvoorwaarden.
 6. Korte contractperiode

Bijzondere zaken voor de werknemer

Bewust pensioen
 • Combinatie van beleggen en garantie, waarbij uw werknemer kan kiezen voor aanvullende garantie
 • Uw werknemer kan vanaf de leeftijd van 50 jaar delen van het opgebouwde belegde vermogen aanwenden voor het aankopen van een pensioenuitkering.
 • De wijze van beleggen wordt gebaseerd op het persoonlijke risicoprofiel van uw werknemers
 • Altijd online inzicht in de hoogte van de opgebouwde pensioenuitkering, de beleggingen, de gevolgen van eventuele keuzes en het op de pensioendatum mogelijk te verwacht
 • Duidelijk inzicht in de Prijs Persoonlijk Pensioen Plan als er een eigen bijdrage is op de salarisstrook en in het pensioenreglement.

Fondsen bij “Zelf beleggen”.

De nieuwe mogelijkheden hebben allebei betrekking op beleggen. Vanaf 1 januari aanstaande kunnen deelnemers kiezen voor Zelf Beleggen. De belangrijkste kenmerken:

 • Keuze uit 28 fondsen.
 • Opgebouwde en toekomstige premie beleggen binnen één fonds of een combinatie van meerdere fondsen.
 • Zelf als werknemer de verhouding bepalen waarin er wordt geïnvesteerd.
 • Op het moment van afsluiten, toetst Nationale-Nederlanden of de gekozen fondsen in lijn zijn met het risicoprofiel.

Meer informatie over de fondsen kunt u terugvinden op deze fondsenpagina. Laat u zich als werkgever goed informeren of u deze uitgebreide keuzemogelijkheden wilt aanbieden. Niet altijd is een grotere werknemerskeuze ia de “Zelf beleggen” optie verstandig voor de werkgever. De Prijs Persoonlijk Pensioen Plan wordt mede bepaald door de extra vragen en dienstverlening richting uw eigen werknemer v.w.b. informatievoorziening.

Pensioen vanaf 50 jaar clicken

Met deze optie kunnen werknemers vanaf 50-jarige leeftijd het opgebouwde belegde vermogen en hun toekomstige inleg geheel of gedeeltelijk ‘vastclicken’. De maandelijkse pensioenuitkering bestaat dan, op het moment dat het pensioen ingaat, uit:

 • Het gegarandeerde pensioen uit de werkgeversgarantie
 • Het gegarandeerde pensioen uit de Pensioenclick en/of
 • Het op de pensioenleeftijd aangekochte pensioen uit de resterende beleggingswaarde

Doorbeleggen Persoonlijk Pensioen Plan

De Wet verbeterde premieregeling van kracht. Een belangrijk gevolg van deze wet is dat in een beschikbare premieregeling de mogelijk aanwezig is om door te beleggen na de pensioendatum. Het doel van deze nieuwe keuzemogelijkheid is dat een beter pensioenresultaat kan worden bereikt, tegen een aanvaardbaar risico. Het was tot sinds kort alleen mogelijk om het opgebouwde kapitaal om te zetten in een vaste uitkering. Bij het bepalen van de hoogte van een vaste uitkering is de rentestand een belangrijk element. En die is al jaren laag. En dat betekent vaak een lager pensioen dan verwacht en gehoopt. Dat kan dus sinds kort slimmer. Hier meer informatie over doorbeleggen en pensioen.

English pension Scheme

English pension information

Begeleiding Prijs Persoonlijk Pensioen Plan

Er is altijd een pensioenspecialist nodig om de belangen van de werkgever goed te vertalen  tegenover de pensioenverzekeraar en de werknemers. Nationale-Nederlanden beveelt ons aan om dit te verzorgen. Als AFM geregistreerde pensioenspecialist begeleiden we werkgevers.

Audio en de Prijs Persoonlijk Pensioen Plan

Waarom wij vaak kiezen voor Persoonlijk Pensioen Plan

Uw werknemers zijn uw bedrijfskapitaal. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden. Zeker als het om arbeidsvoorwaarden. We zorgen dat u daar tevreden over blijft. Razendsnel als het snel kan en grondig als dat nuttig is bij een pensioenregeling. We blijven op afstand, als u dat wilt. We zijn dichtbij, als daar prijs op wordt gesteld; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. Lees het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd.

✅ Handige online Prijs Persoonlijk Pensioen Plan opgave
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Efficiënt en op dagverwerking
✅ Betaalbaar en passend voor de werknemers
✅ Professionele arbeidsvoorwaardenvoorziening.

Bereken pensioen 2024
Scroll naar boven