Pensioenakkoord Nationale-Nederlanden Whitepaper

Het Pensioenakkoord Nationale-Nederlanden whitepaper is een plezierig document om kennis van te nemen voor werkgevers. In de hoofdlijnennotitie staan de maatregelen genoemd die het pensioenstelsel moeten verbeteren en daardoor onder meer toekomstbestendig moeten maken. Daarbij wordt een aantal doelstellingen genoemd waaraan het nieuwe pensioenstelsel moet voldoen: eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en een transparanter en persoonlijker stelsel dat beter moet aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het Pensioenakkoord Nationale-Nederlanden whitepaper gaat daar dieper op in.

Bereken pensioen 2023

Hoewel de voorgestelde aanpassingen zeker bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen, bestaan er ten aanzien van bestaande premieregelingen zorgen bij pensioenuitvoerders, hun pensioendeelnemers en aangesloten werkgevers. Hieronder dit Pensioenakkoord Nationale-Nederlanden Whitepaper.

Lees verder“Pensioenakkoord Nationale-Nederlanden Whitepaper”

Prijs Persoonlijk Pensioen Plan inclusief punten en komma’s

De Prijs Persoonlijk Pensioen Plan hangt af van een paar zaken. Het advies, de premie en het beheer. De toelichting staat hieronder.

Bereken pensioen 2023
Prijs Persoonlijk Pensioen Plan
Persoonlijk Pensioen Plan
berekenen.

Prijs Persoonlijk Pensioen Plan Beheer

Beheer van een collectieve Persoonlijk Pensioen Plan pensioenregeling is, zelfs voor professionals, een complex en veelal intensieve traject. De werkgever heeft immers een wettelijke pensioen zorgplicht om aan de vele eisen te voldoen. Pensioenbeheer vormt daar een cruciaal onderdeel van. Nationale-Nederlanden zal zich immers alleen bezig houden met de administratieve afhandeling maar geen inhoudelijke en praktisch begeleiding geven aan werkgevers. Hier leest u meer over de prijs Persoonlijk Pensioen Plan beheer. Pensioenbeheer varieert in kosten voor bedrijven tot 50 werknemer tussen de € 10,- en € 25,- per werknemer per maand. Deze kosten zijn afhankelijk of er een standaard of uitgebreide dienstverlening wordt verstrekt.

Lees verder“Prijs Persoonlijk Pensioen Plan inclusief punten en komma’s”

Succesvolle lifecycles

In 2019 zijn we gestart om onze lifecycles op een aantal punten uit te breiden en aan te passen. Zo zijn er nu twee beleggingsvormen: Index volgend en Actief beheerd. Binnen elke beleggingsvorm zijn er vijf beleggingsprofielen. Daarnaast is het mogelijk te kiezen om het risico binnen de lifecycles af te bouwen naar de AOW- of pensioenrichtleeftijd. Daarnaast hebben we binnen de lifecycle ook een betere risico-rendementsverhouding vormgegeven door de toevoeging van hoogwaardige bedrijfsobligaties.

Lees verder“Succesvolle lifecycles”
Scroll naar boven